Beter coronabeleid

Dit artikel is een vervolg op Van harte gefeliciteerd Maurice de Hond!

Het is noodzakelijk maar niet voldoende om te zeggen fout is en wat anderen missen. Het is ook nodig om met beter beleid op de proppen te komen. Misschien doe jij dat niet, maar doet een ander het. In ieder geval moet het wel gebeuren.

Om te beginnen kunnen we enkele richtlijnen formuleren waaraan optimaal beleid zou moeten voldoen. Het beleid moet in ieder geval noodzakelijk en zo effectief mogelijk zijn. Het moet ook een zo klein mogelijke negatieve impact op ons totale welzijn hebben.

Het mag bijvoorbeeld niet alleen kijken naar fysieke gezondheid, maar moet ook emotionele, sociale en economische gezondheid meenemen. Dat laatste is niet alleen cruciaal, maar is onlosmakelijk verbonden met fysieke gezondheid.

Beter beleid: het makkelijke en overduidelijke deel

Een deel van hoe het beleid beter moet is overduidelijk. Zolang er nog aanzienlijk besmettingsrisico is, geldt: ventileren/luchtreiniging, mondkapjes (desnoods provisorische) en/of gelaatsschermen dragen in openbare (binnen)ruimte, zoveel mogelijk naar buiten gaan. Dit is wat er toegevoegd moet worden.

Wat weggelaten moet worden is ook vrij duidelijk: in de goed geventileerde buitenruimte hoeft en mag echt niet zo spastisch gedaan te worden over physical distancing, in het bijzonder als de mensen mondkapjes dragen en nog meer als de zon fel schijnt.

Het is juist goed als mensen naar buiten gaan en samen zijn. Dat werkt ontspannend wat goed is voor je weerstand. Je bent in de zon, waardoor vitamine D aangemaakt wordt wat cruciaal is voor het immuunsysteem.

De regel dat maximaal 3 mensen bij elkaar mogen zijn op een grasveld (zelfs als ze 1,5 meter afstand houden) waarop ook nog streng gehandhaafd werd, was wellicht begrijpelijk in de blinde paniek van enkele maanden terug, maar met de kennis van nu is het overduidelijk dat zo’n regel nooit meer terug mag komen. In plaats het te verbieden, moet het juist gestimuleerd worden.

Moeilijker beleidsdilemma’s

Niet alle aspecten van beter beleid zijn echter makkelijk en overduidelijk.

Hoe voorkom je bijvoorbeeld super spreading? Een voor de hand liggende maatregel is: gewoon alle gebeurtenissen met super spreading condities (welke activiteiten en condities het betreft beschreef ik hier) verbieden. Maar dat zijn nou net de dingen die we met zijn allen uiteindelijk weer graag willen doen.

Allerlei dingen zijn onlosmakelijk verbonden. Zo kunnen we vliegreizen behoorlijk veilig maken met mondkapjes, hygiëne, uitstekende luchtreiniging, enzovoort. Maar vervolgens ontstaan op vliegvelden misschien wel problemen die we niet zo makkelijk kunnen verhelpen.

Vleesverwerkende industrie

Maurice de Hond roept al maanden over de condities in de vleesverwerkende industrie die besmetting in de hand werken. Door de koude droge lucht kunnen virusdeeltjes zich uitstekend verspreiden en blijven ze heel lang intact. Het probleem oplossen is echter niet zo snel en makkelijk gedaan.

Ventileren is energieverslindend en de koelcapaciteit ontbreekt, want al die verse lucht moet gekoeld worden. De lucht reinigen (bijvoorbeeld met UV-licht, HEPA filters, ionisatie, etc.) is doeltreffend en mogelijk, maar de benodigde installatie breng je niet 1-2-3 aan, zeker niet achteraf (retrofit).

Mondkapjes dragen door alle medewerkers is wel een goedkope, doeltreffende maatregel die meteen uitgevoerd kan en moet worden.

NB: Ik erger mij mateloos aan…

  1. hoe slecht wij dieren behandelen,
  2. wat ‘fabrieksvlees’ voor negatieve impact heeft op onze gezondheid (direct en indirect via o.a. antibiotica-resistentie en hoe intensieve veeteelt bedrijven feitelijk griepfabrieken zijn zoals Dr. Michael Greger dat noemt),
  3. wat al onze overconsumptie van dierlijke producten voor schade toebrengt aan onze planeet.

Dit kwam indirect aan de orde in mijn artikel over het interview met Cees Hamelink. Hopelijk leiden de huidige pandemie en problemen in de vleesverwerkende industrie ertoe dat er nu een lampje gaat branden en verandert de mensheid permanent haar gedrag. De kans is vrij klein (maar niet nul) en de uitdaging is enorm (maar niet onoverkomelijk).

One Comment

Comments are closed.