5 Juni 2020: Een historische dag

De genieën bij de World Health Organization (WHO) hebben het volgende zeer ingewikkelde patroon uitgedokterd:

  1. het corona virus kan een luchtweginfectie veroorzaken
  2. het verspreidt zich van mens op mens via virusdragende druppeltjes die uitgestoten worden uit mond en neus tijdens het hoesten en niezen, maar ook tijdens het praten, zingen en intens uitademen (sport, blaasinstrument)
  3. wanneer je iets voor de mond en neus doet, bijvoorbeeld een lapje stof of een gelaatsscherm, komen er minder druppeltjes de openbare ruimte in
  4. als er minder druppeltjes de openbare ruimte in komen, is de kans kleiner dat druppeltjes een ander bereiken
  5. als ze een ander niet bereiken, raakt die er ook niet door besmet
  6. we willen graag de kans verkleinen dat mensen besmet raken, dus is het goed dat er minder druppeltjes de openbare ruimte in komen, dus is het goed om iets voor mond en neus te doen
  7. dit is in het bijzonder belangrijk op plekken waar het druk is, geen goede ventilatie is en de zon niet schijnt (waardoor virusdeeltjes niet onschadelijk gemaakt worden)

WHO heeft vanaf 5 juni 2020 dan ook hun advies aangepast:

In light of evolving evidence, WHO advises that governments should encourage the general public to wear masks where there is widespread transmission & physical distancing is difficult, such as on public transport, in shops or in other confined or crowded environments.

(Bron)

Onderstaande foto stamt uit 1918 (toen de Spaanse grieppandemie heerste).

2 Comments

Comments are closed.