De anderhalve meter premie

Als je bovenop een berg woont, dan verzeker je jezelf toch niet tegen overstromingsschade? Dat is oliedom. Overstromingsgevaar is in het dal, nooit op de top. Je verzekert jezelf tegen iets dat niet voor kan komen, dus de premie is weggegooid geld.

Op 1 juni twitterde Klaas Dijkhoff n.a.v. de drukbezochte demonstratie in Amsterdam:

“De een ziet het voortbestaan van zijn bedrijf bedreigd. Een ander kan haar demente moeder niet bezoeken. Onze kinderen kunnen opa en oma niet knuffelen. En soms moet je een demonstratie stoppen omdat het te druk wordt. We zouden dit allemaal samen doen. #Amsterdam”

Op het eerste gezicht lijkt dit alleszins redelijk. Iedereen moet kolossale offers brengen en dan is het onacceptabel als een ander dat niet hoeft. Het probleem is alleen dat bepaalde offers zinloos zijn. We zouden dus niet verplicht moeten zijn om deze offers te maken.

De kritiek van Dijkhof is tegen de verkeerde gericht. We moeten ons allemaal aan de regels houden, maar dan moeten de regels wel op zijn minst redelijk, noodzakelijk, effectief en efficiënt zijn.

Er bestaat geen enkele discussie dat corona besmetting via druppels plaatsvindt. Een mondkapje (zelf laagwaardige mondkapjes) of gelaatsscherm houdt alle grotere en de meeste microdruppeltjes tegen. Het minuscule beetje dat er dan nog uitgestoten wordt, waait weg en wordt door zonlicht onschadelijk gemaakt. Anderen zijn daarmee al veilig, dus de anderhalve meter premie is weggegooid geld.

De kritiek van Dijkhof zou gericht moeten zijn tegen het zinloze, averechtse, verkwistende beleid van anderhalve meter in de open lucht. Deze verzekering beschermt fysieke gezondheid niet extra, maar de premie schaadt wel emotionele, sociale en economisch gezondheid… en daarmee indirect fysieke gezondheid.

Zolang er nog veel besmettelijke mensen in het openbaar aanwezig kunnen zijn, kan en moet anderhalve meter bijvoorbeeld vervangen worden door een halve meter in combinatie met een mondkapje of gelaatsscherm. Dit snapt men in Azië al lang, in Israël en de VS ook al een tijdje, en steeds meer Europese landen hebben het eindelijk ook ingezien. De WHO adviseert sinds kort ook om in de openbare ruimte mondkapjes te dragen als physical distancing moeilijk realiseerbaar is.

Het kan noodzakelijk zijn om in crisistijd premie te betalen voor een verzekering, maar dan wel minimale premie voor strikt noodzakelijke dekking. Momenteel betalen we een torenhoge premie voor een zinloze verzekering. Daarmee schaden we alle facetten van onze gezondheid. We moeten de huidige verzekering inruilen voor een andere die betere dekking biedt tegen fors minder premie.