Kan het coronavirus door de lucht verspreid worden? Experts kunnen het niet eens worden

Experts zijn verdeeld of het coronavirus nou wel of niet door de lucht verspreid kan worden. Dit artikel uit de gerenommeerde publicatie Nature beschrijft hoe moeilijk en tijdrovend het is om te bepalen wie gelijk heeft.

De experts zijn wel eensgezind over de noodzaak van een voorzichtige aanpak.

We moeten volgens viroloog Julian Tang aannemen dat overdracht via de lucht mogelijk is, tenzij experimenteel bewijs het tegendeel aantoont.

Aerosol wetenschapper Lidia Morawska zegt, “Het verhogen van de ventilatie en het niet recirculeren van lucht draagt bij aan het verdunnen en wegvoeren van besmettelijke aerosolen.”

Viroloog Ke Lan roept op om mondkapjes te dragen. Als iedereen een mondkapje draagt, biedt dat tweeweg-bescherming: het mondkapje beschermt anderen tegen jouw uitgeademde deeltjes, en jou tegen de uitgeademde deeltjes van anderen.

Mijn toevoeging:

  • Binnen is het veilig mits basishygiëne nageleefd wordt en goed geventileerd wordt. Bij bijeenkomsten waarbij intens uitgeademd wordt door de mond, zoals bij het zingen en sporten, moet aanzienlijk meer voorzorg in acht genomen worden.
  • Hoogwaardige mondkapjes dienen vanzelfsprekend als eerste naar de zorg en kwetsbare mensen te gaan. Een tekort mag echter geen reden zijn om ze niet aan te bevelen aan andere burgers. Mondkapjes van mindere kwaliteit beschermen anderen namelijk ook al veel.

P.S. Het artikel van Nature is op het moment van schrijven precies twee maanden oud. Aangezien we elke dag iets bijleren over het coronavirus, zou het achterhaalde informatie kunnen zijn. Mogelijk zou uit voortschrijdend inzicht blijken dat de genoemde voorzorgsmaatregelen toch niet zo hard nodig zijn. Het tegendeel is echter waar. Het indirect bewijs stapelt zich op dat het virus inderdaad door de lucht verspreid kan worden.