Wiens brood men eet, diens woord men spreekt

Wiens brood men eet, diens woord men spreekt

Over de hele wereld is van wetenschappers weinig tot geen kritiek te horen op het corona overheidsbeleid. Zwijgen is instemmen toch? Achter de schermen blijkt echter veel kritiek te zijn… waar niet naar geluisterd wordt.

Emeritus professor Beda Stadler (voormalig directeur van de afdeling immunologie op de universiteit van Bern, Zwitserland) heeft zich publiekelijk zeer kritisch uitgesproken. (Hier staat zijn brief in het Engels) Hij bevestigt dat zijn kritiek wijd gedeeld wordt onder voormalig collega’s en legt in onderstaande video (vanaf 25 min) uit waarom zij zich toch gedeisd houden.

De nog actieve wetenschappers blijken overwegend afhankelijk van overheidssubsidies. Als ze zich nu negatief uitspreken, kunnen ze de volgende subsidieronde(s) wel op hun buik schrijven. Vaarwel carrièrevooruitzichten.

Ik kende het gezegde “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt” al jaren. Als jij hierna geen geld meer krijgt tenzij jouw onderzoek resultaat X oplevert, rolt resultaat X er meestal op miraculeuze wijze uit. Les 1 bij het bestuderen van artikelen is dan ook: kijk naar de belangenconflicten.

Tot nu toe leefde ik in de illusie dat publiek gefinancierd onderzoek WEL onbevooroordeeld is. Van die illusie ben ik inmiddels genezen. Ik snap nu ook waarom het bijna uitsluitend gepensioneerde professoren zijn die geen blad voor de mond nemen: hun pensioen en carrière zijn al zekergesteld. Zij hebben geen toekomstige subsidies meer te verliezen.

Een voorbeeld is emeritus hoogleraar experimentele immunologie Pierre Capel die zich hier uitspreekt.

Ivor Cummins vertelt hier over een senior immunoloog uit Ierland die off the record zei dat corona is als een erge griep, dat de mensen die sterven nagenoeg uitsluitend bejaard zijn en onderliggend lijden hebben, en dat de reactie buiten alle proporties is.

De emeritus professoren nemen geen blad voor de mond. De nog actieve experts houden hun mond om hun carrière en persoonlijk leven te beschermen.

“For nonconformity the world whips you with its displeasure.”
— Ralph Waldo Emerson

De vooraanstaande professor John Ioannidis aan de Universiteit van Stanford, die misschien wel ‘s werelds beroemdste epidemioloog is, heeft al vroeg in de corona pandemie op basis van bloedonderzoek gepubliceerd dat het infectie sterftegetal veel lager ligt dan iedereen dacht. Het blijkt namelijk dat veel meer mensen dan iedereen dacht, de besmetting hadden. Deze mensen zijn er niet aan gestorven en in veel gevallen hadden ze helemaal geen symptomen gehad. De kritiek die werd afgevuurd op Ioannidis’ concept artikel en nog meer op hemzelf, was snoeihard. Dit artikel concludeert:

“Ioannidis will almost certainly emerge from this imbroglio with his reputation as a rigorous researcher restored, but the level of vitriol being aimed at his work is causing others in the medical community to self-censor, as a number of doctors and researchers have acknowledged to us. This is the worst possible outcome during a pandemic when there is so much yet to be learned.

Ioannidis, right or wrong, has raised difficult questions, in the best tradition of science. Silencing him is an enormous risk to take.

Robert Koch Instituut beschrijft essentie corona overdracht en besmetting

Het Robert Koch Institute (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, heeft op haar website fantastisch de essentie beschreven die mensen moeten weten over overdracht van en besmetting met het corona virus. Hieronder staat mijn vertaling van de eerste twee alinea’s.

Doe er je voordeel mee zou ik zeggen. Je kunt natuurlijk ook blind de ‘experts’ van het RIVM geloven en alle afvalligen veroordelen als domme kwakzalvers, als zichzelf overschattende amateur-wetenschappers, als driftige roeptoeters die eens rustig aan moeten doen, als schoenmakers die zich bij hun leest moeten houden.

Wat de ketters zeggen kun je bestempelen als pseudo-wetenschappelijke desinformatie en laten censureren. Het wijkt tenslotte af van de ‘evidence-based’ richtlijnen van de World Health Organization die, zoals we allemaal weten, het enige en en beste mogelijke antwoord hebben. Ze hebben natuurlijk ook geen menselijke gebreken en nooit belangenconflicten.

De keuze is aan jou, de gevolgen van die keuze niet.

Logo van het Robert Koch Institut (RKI)

Het coronavirus wordt hoofdzakelijk overgedragen door het inademen van virusdragende druppeltjes die ontstaan bij het ademen, hoesten, spreken en niezen. … Grotere druppels kunnen door uitdroging microdruppels (aerosolen) worden. Bij het ademen en praten, maar nog veel meer bij het roepen en zingen, worden hoofdzakelijk microdruppeltjes uitgestoten. Bij het hoesten en niezen ontstaan vooral grotere druppels. Hoewel grotere druppels snel dalen, kunnen aerosolen lange tijd in de lucht zweven en zich over de ruimte verdelen. Of en hoe snel de aerosolen dalen, hangt naast de grootte van de deeltjes van veel andere factoren af, zoals temperatuur en luchtvochtigheid.

Lang oponthoud in kleine, slecht of niet geventileerde ruimtes kunnen de besmettingskans ook op afstanden van meer dan 2 m verhogen, in het bijzonder als een besmettelijk persoon buitengewoon veel microdruppels uitstoot en blootgestelde personen diep inademen. Door de verrijking en verdeling van de aerosolen is onder deze omstandigheden het in acht nemen van de minimumafstand [1,5 m] niet meer voldoende. Een voorbeeld is het samen zingen in een gesloten ruimte gedurende langere tijd, waarbij het tot zeer hoge besmettingspercentages kan komen die elders maar zelden waargenomen worden. Ook bij een fitnesstraining is een vergelijkbaar besmettingsverloop waargenomen. Effectieve ventilatie kan de aerosolconcentratie in een ruimte verminderen. Besmettingen in de buitenruimte komen zelden voor. Mits physical distancing toegepast wordt, is de besmettingskans buiten vanwege de luchtbeweging minimaal.

ECDC: “Geen corona besmetting via oppervlakken bewezen”

Het Europese RIVM, het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), heeft deze week een verwoestend rapport (.PDF) gepubliceerd dat het huidige RIVM standpunt (over corona overdracht door de lucht) en beleid (m.b.t. de noodzaak van ventileren en naar buiten gaan) met de grond gelijk maakt.

Het ECDC zegt in essentie:

“Het is niet bewezen dat corona zich VIA OPPERVLAKKEN verspreidt.”

Het RIVM zegt in essentie:

“Het is niet bewezen dat corona zich DOOR DE LUCHT verspreidt.”

NB: Zowel het indirecte bewijs uit de praktijk als het wetenschappelijk bewijs voor besmetting via de lucht, was ook ten tijde van de publicatie (27 mei j.l.) al overweldigend. Sindsdien is het alleen maar gegroeid.

Wie heel goed leest, begrijpt het volgende: RIVM schreef niet zozeer dat er geen bewijs bestaat dat je door de lucht besmet kan worden, maar dat de huidige (lees: ‘verouderde’) theorie dat niet voor mogelijk houdt. RIVM blijkt niet bereid die theorie bij te werken met het nieuwste bewijs (hoe overvloedig en overtuigend ook), tenzij ze er echt niet meer omheen kunnen. (Ze hebben al een klein beetje toegegeven.) Pas dan zullen ze het misschien schoorvoetend doen. Ze gaan liever door met een vertrouwd model dat onvolledig/fout is, dan een juist model.

Je kunt het ook als volgt zien. RIVM zegt niet, “Er is geen bewijs…” maar “Wij vinden dat er onvoldoende bewijs is…” Het betreft hun mening.

Laten we voor nu aannemen dat ook de bewering van RIVM waar is en vervolgens naar het RIVM beleid kijken:

 • We moeten WEL om handen wassen en oppervlakken desinfecteren, terwijl NIET bewezen is dat dit nodig is.
 • We moeten NIET ventileren en naar buiten te gaan, OMDAT niet bewezen is dat dit nodig is.

Dus in beide gevallen is schijnbaar GEEN bewijs, maar in het ene geval moeten we WEL voorzorgsmaatregelen treffen en in het andere NIET.

Als ventileren en naar buiten gaan nou heel nadelig was (b.v. gevaarlijk, duur, oncomfortabel), kan ik me nog voorstellen waarom dit onderscheid gemaakt wordt. Maar ventileren en naar buiten gaan remmen de verspreiding van het virus niet alleen, maar versterken ons immuunsysteem ook nog eens.

Natuurlijk kan iedereen per ongeluk een denkfout maken of iets niet weten. Iedereen maakt tenslotte fouten, zeker in onbekende complexe situaties en onder stress. Dat is niks om je voor te schamen of generen. Als je er dan op gewezen wordt, erken je gewoon je fout, bedank je de aangever, verander je je standpunt en is er niks aan de hand.

Zo krijgen mensen alleen maar meer respect voor jou en word je een positief rolmodel. Mogelijke tegenstanders worden op deze manier medestanders en iedereen wint. Maar de ‘experts’ worden inmiddels al maanden gewezen op hun dwaling en ze blijven maar koppig volhouden. Hierdoor ontstaan tegenstanders en verliest iedereen.

Moeten we nou STOPPEN met handen wassen en desinfecteren van oppervlakken? Nee. We moeten BEGINNEN met ventileren en naar buiten gaan.

Zie ook: mijn artikel Hoe corona patiënt 2 t/m 31 besmet zijn naar aanleiding hetzelfde ECDC rapport.

Hoe corona patiënt 2 t/m 31 besmet zijn

Het Europese RIVM, het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), heeft deze week een verwoestend rapport (.PDF) gepubliceerd dat het huidige RIVM standpunt (over corona overdracht door de lucht) en beleid (m.b.t. de noodzaak van ventileren en naar buiten gaan) met de grond gelijk maakt.

Vermeld wordt o.a. hoe de allereerste COVID-19 patiënt (‘Patiënt 1’) de volgende 30 besmet heeft. Patiënt 1 was in Wuhan geweest en reisde per bus naar een tempelbijeenkomst. Hij/zij had op dat moment nog geen symptomen, dus zat zeker niet voortdurend te hoesten en proesten.

Tijdens de 100 minuten durende reis raakten maar liefst 23 van de 66 (=35%) mede-passagiers besmet. Die 23 kunnen nooit allemaal binnen anderhalve meter van Patiënt 1 gezeten hebben.

NB: Als 23 mensen in ėėn keer besmet worden, kun je duidelijk spreken van een superspread event. Superspread events zijn de drijvende kracht achter de pandemie. Als je deze kan stoppen, dooft het virus uit.

Behalve de buur van Patiënt 1 zat NIEMAND van de besmettingen bij het raam. Hoe kan dat? Omdat bij het raam frisse lucht aangevoerd wordt door ventilatie-openingen. Deze frisse lucht blaast virusdeeltjes richting de passagiers bij het gangpad.

Tijdens de 150 minuten durende tempelbijeenkomst zijn ‘maar’ 7 van de 150 (=5%) aanwezigen besmet. Alle 7 gaven aan nauw contact met Patiënt 1 te hebben gehad.

Is er nog een weldenkend mens die gelooft dat corona alleen binnen anderhalve meter en NIET (ook) door de lucht verspreid wordt over veel grotere afstanden? Dat het binnen niet VEEL gevaarlijker is dan buiten? Dat slecht geventileerde ruimten geen extra risico vormen? Dat we niet als de wiedeweerga moeten starten met ventileren, naar buiten gaan en het verbeteren van ventilatiesystemen in gebouwen en voertuigen?

Het RIVM is om!

Eerste waarneming in het openbaar: Jaap van Dissel heeft gisteren voor het eerst het belang van ventileren genoemd in zijn presentatie aan de Tweede Kamer: 😀

Ten slotte is het natuurlijk duidelijk dat er altijd een verschil tussen binnen en buiten is, waarbij binnen natuurlijk ook dingen als ventilatie een belangrijke rol mee gaan spelen.

Slide nummer 10 uit de presentatie van Jaap van Dissel aan de Tweede Kamer op 25 juni 2020. De rode rechthoek is door mij toegevoegd.

Ik ben blij dat Jaap twee maal ‘natuurlijk’ zegt, want dat is precies het juiste woord. Bepaalde mensen roepen dat al vele maanden. Tot eergisteren was het allesbehalve natuurlijk, want corona werd volgens het RIVM zeker niet verspreid door de lucht (behalve bij intuberen) dus kwam ventileren nergens voor in de officiële lijst met maatregelen.

Maar goed: vergeven en vergeten en vooruit kijken. Hartelijk dank!

“All truth passes through three stages. First, it is ridiculed, second, it is violently opposed, and third, it is accepted as self-evident.” — Arthur Schopenhauer

Door twee maal ‘natuurlijk’ te zeggen in één zin geeft Jaap van Dissel impliciet aan dat hij nu in fase 3 zit.

Wie kijkt hoe Mark Rutte zich gisteren “kapot” irriteerde aan Geert Wilders’ kritiek over “de 1,5 m dictatuur” buiten terwijl je wel met “zijn vijven in een Fiat Panda mag”, ziet dat Mark Rutte nog in fase 2 zit.

De hele sessie kan hieronder teruggekeken worden. Zie vanaf 17.00 min voor de genoemde bespreking. De gebruikte slides kunnen hier gedownload worden (zie slide 10).

Het verschil tussen vastberaden en koppig

Vastberaden vs koppig/halsstarrig

Het cruciale onderscheid tussen vastberaden en koppig/halsstarrig:

 • Vastberaden: Resoluut vasthouden aan een standpunt en GELIJK hebben
 • Koppig/halsstarrig/star/rigide: Resoluut vasthouden aan een standpunt en ONGELIJK hebben

Het kan haast onmogelijk zijn om van tevoren te weten welke van de twee van toepassing is. Bijna niemand vindt zichzelf koppig.

Met elke dag dat ik meer onderzoek doe naar corona en COVID-19, kom ik meer tot de conclusie dat RIVM/OMT/kabinet koppig zijn m.b.t. hun standpunten:

 • Corona is niet airborne, behalve bij het intuberen
 • Ventileren/luchtdesinfectie binnen is onnodig mits 1,5 m in acht genomen wordt
 • Meer tijd buiten doorbrengen om risico op corona besmetting te verminderen is onnodig (zonlicht en hogere temperaturen doden corona snel, buitenlucht verdunt virusconcentratie, huid maakt vitamine D aan wat immuunsysteem optimaliseert)

Misschien hebben de betrokkenen andere kernbelangen dan de korte termijn volksgezondheid zoals…

 • gezichtsverlies minimaliseren (naar de buitenwereld en/of zichzelf)
 • verkiezingskansen maximaliseren
 • vriendjes in farmaceutische industrie helpen
 • zich belangrijk voelen
 • geld/macht/roem/aanzien
 • het verlengen van de crisis om andere wensen door te kunnen voeren (‘never waste a good crisis’)
 • de gezondheid van zowel het volk als Moeder Aarde op de lange dienen door wat aan de overbevolking te doen
 • de rust bewaren onder de bevolking en draagvlak creëren door geen twijfel te tonen en een consistente boodschap te laten horen (physical distancing, handen wassen, etc.), ook al is die boodschap onvolledig/fout/sub-optimaal met veel onnodige extra besmettingen en onnodige schade aan de samenleving
 • bovenal willen blijven geloven dat de theorie goed is in plaats van dichter bij de Waarheid te komen
 • cognitieve dissonantie vermijden dat ze het nagelaten hebben om het juiste advies te geven
 • hun eigen wil doordrijven: gelijk krijgen i.p.v. gelijk hebben

Het is allesbehalve uitgesloten. Ik kan geen gedachten lezen en zou het dus niet weten. Het is bij jezelf niet eens mogelijk om objectief je al motieven en hun prioriteiten vast te stellen, laat staan bij anderen.

Vooralsnog geef ik de betrokkenen het voordeel van de twijfel en heb ik waardering en bewondering voor hun kennis, kunde, inzet en alle moeilijke dingen die ze goed gedaan hebben in de afgelopen zware tijd. In vergelijking met andere landen hebben Nederlanders het helemaal niet slecht getroffen.

…En misschien heb ik het gewoon fout. Het zal niet de eerste en ook zeker niet de laatste keer zijn.

Misschien hebben we het allemaal wel fout. Misschien maken we ons allemaal wel druk om niks.

Alweer corona superspreading in een slachthuis

Onlangs bleken maar liefst 1550 personeelsleden van slachthuis Tönnies Fleisch in Gütersloh (Duitsland) met corona besmet te zijn. Het Duitse Tagesschau rapporteerde er hier en hier over. Met 1550 besmettingen kan je met recht spreken over superspreading.

Dit is wereldwijd de zoveelste uitbraak in de vleesverwerkende industrie sinds de maatregelen actief zijn.

Volgens het RIVM moet de oorzaak gezocht worden bij de gebrekkige huisvesting en transport van de arbeidsmigranten (en gebrek aan physical distancing tijdens het werk). Vooral de huisvesting lijkt op zijn zachtst gezegd te wensen over te laten, maar er zijn toch vast wel meer bedrijfstakken waar arbeidsmigranten onder vergelijkbare omstandigheden gehuisvest en vervoerd worden. Denk aan de bouw en land- en tuinbouw. Waarom zijn de uitbraken daar dan niet?

Als het hoofdzakelijk aan huisvesting en transport lag, zouden de besmettingen gelijkmatig verdeeld moeten zijn onder de arbeidsmigranten. Maar personeel van de snijafdeling blijkt buitenproportioneel vaak besmet.

Het ligt in ieder geval niet aan hygiëne van handen of oppervlakken, want dat zit in de voedingsmiddelenindustrie wel snor.

Hieronder de factoren (superspread condities) die ik tot dusverre heb kunnen vinden welke samen een besmettelijke cocktail vormen:

 • De mensen werken dicht op elkaar.
 • Het is lawaaierig zodat je hard moet praten of zelfs moet schreeuwen om je verstaanbaar te maken. Daarbij komen meer druppeltjes vrij.
 • Het is zwaar lichamelijk werk. Daardoor adem je meer en harder uit en stoot je meer virusdruppeltjes uit. Je ademt ook meer en harder in, waardoor meer virussen dieper de longen in worden gezogen.
 • De lucht is koud (6-10°C) om te zorgen dat het vlees niet bederft. SARS-CoV-2 (‘corona’) blijkt het langst te overleven bij temperaturen onder 10°C.
 • De lucht wordt gedroogd om salmonella tegen te gaan. Daardoor verdampt vocht uit druppels waardoor ze kleiner en lichter worden. Hun baan wordt dan hoofdzakelijk bepaald door luchtstromingen in plaats van door de zwaartekracht. Ook beschermen onze slijmvliezen, die een belangrijk deel uitmaken van ons immuunsysteem, minder goed bij een lage luchtvochtigheid.
 • Er is weinig aanvoer van verse lucht, want het kost veel energie en koelcapaciteit om al die verse lucht te koelen.
 • Lucht wordt niet gedesinfecteerd. Het is binnen, dus er is geen natuurlijk desinfectie van zonlicht om het virus te doden. Er is ook geen kunstmatige desinfectie, want de lucht wordt niet gefilterd en virussen worden niet onschadelijk gemaakt met UV-licht. Actief virus stapelt zich dus steeds meer op in de lucht.
 • De besmette lucht wordt gekoeld, gedroogd en daarna weer terug gepompt, waardoor virusdeeltjes zich over de hele hal verspreiden. Beam me up, Scotty. Ook personeelsleden die zich vele malen verder dan anderhalve meter van een besmettelijk persoon bevinden, kunnen zo besmet raken.
 • Personeel brengt veel tijd door in deze besmette omgeving. (Het is net ongebruikelijk dat personeel 12 tot 13 uur per dag werkt.) In al die uren en dagen ademen ze voldoende virus in om ziek te worden.
 • Het kan zijn dat personeel druk ervaart om toch te gaat werken terwijl ze symptomen hebben. Los daarvan kunnen ze ook besmettelijk zijn terwijl ze (nog) geen symptomen hebben.

Bovengenoemde condities leiden op zichzelf niet tot besmettingen leiden. Er moeten wel besmettelijke mensen aanwezig zijn. Als het immuunsysteem van aanwezigen verzwakt is, is de besmettingskans ook groter.

Waarom doet het personeel niet gewoon mondkapjes op? Dat zou de verspreiding van het virus namelijk wel heel goed remmen. Het antwoord is dat het inspannende werk het onpraktisch maakt om een mondkapje te dragen, omdat je daarin minder makkelijk ademt. Maskers waardoor je makkelijker kan ademen kunnen een oplossing zijn, zelfs als ze virussen wat minder effectief tegenhouden.

Update 28 juli 2020: Onderstaande video bevestigt de zeer gebrekkige leef-, transport- en arbeidsomstandigheden van het personeel bij Tönnies. Het is wat mij betreft nu ruimschoots bewezen dat de cocktail aan werkomstandigheden die ik hierboven beschrijf (en die nogmaals bevestigd worden in dit artikel van afgelopen week) nog erger gemaakt wordt met de leef- en transportomstandigheden die ontkenners van airborne transmissie tot noch toe steeds aan hebben gegrepen om alle besmettingen te verklaren.

Is corona ook airborne?

De afgelopen maanden heeft binnen en buiten WHO/RIVM/OMT in het bijzonder één intense discussie gewoed: “Is het corona virus ook airborne? Kan je ook op veel grotere afstand dan 1,5 m (door de lucht) besmet raken?”

Het indirecte bewijs was en is overweldigend dat corona inderdaad ook airborne is. Ongeacht het beschikbare bewijs is het verstandig om uit voorzorg aan te nemen dat het virus airborne is, helemaal omdat de voorzorgsmaatregelen (raam openzetten, naar buiten gaan) per saldo haast een positieve impact hebben. Baat het niet, dan ben je alsnog beter af.

NB: Ik wil hier niet ingaan of corona mogelijk uitsluitend of hoofdzakelijk airborne is. Die discussie is wel belangrijk, maar momenteel niet zinvol genoeg. Tot het tegendeel bewezen is moeten we aannemen dat corona via grotere én kleinere druppels overgedragen kan worden, en op basis daarvan maatregelen treffen.

Hieronder volgen de drie argumenten die Jaap van Dissel in dit interview (van 30 mei j.l.) noemde waarom corona niet airborne is. Na ieder argument volgt mijn tegenargument.

Argument 1: Microdruppels bevatten vele malen minder virus dan grotere druppels.

Tegenargument: De essentiële vraag is: ‘Bestaat er een reëel risico dat we via de lucht besmet kunnen worden en dus voorzorgsmaatregelen moeten treffen?’ De relatieve hoeveelheid virus is ondergeschikt.

Continue reading →

De ontbrekende gegevens over virale lading

Het volgende is essentieel maar je hoort het bijna nergens. Dagelijks krijgen we berichten hoeveel corona besmettingen er gemeten zijn. Iemand wordt als besmet aangemerkt als genetisch materiaal van het nieuwe coronavirus aangetroffen wordt in slijm uit de keel-neus-holte.

Wat echter niet gepubliceerd wordt is HOEVEEL virusdeeltjes aangetroffen zijn: de zogenaamde virale lading (niet te verwarren met virale dosis). Dat is echt jammer want de virale lading is een ruwe indicator voor:

 1. De ERNST van de besmetting: meer virusdeeltjes in de keel en neus betekent (all else equal) een ernstiger ziekteverloop.
 2. De BESMETTELIJKHEID: meer virusdeeltjes in de keel en neus betekent (all else equal) dat bij het hoesten/niezen/praten/etc. meer virusdeeltjes uitgestoten worden, waardoor het besmettingsrisico van anderen groter is. (De kans dat een ander besmet raakt is groter en het ziekteverloop is ernstiger.) Bovendien zijn er indicaties dat mensen met een hogere virale lading langer (meer dagen) besmettelijk blijven.

De ene besmetting is dus de andere niet, maar in de gepubliceerde cijfers is geen enkel onderscheid zichtbaar. We krijgen te horen OF het virus vastgesteld is maar niet HOEVEEL virus vastgesteld is.

De gebruikte RT-PCR test kan ook de virale lading meten, maar ik weet niet of dat ook gedaan en intern gerapporteerd wordt. In ieder geval komt het niet voor in de openbare publicaties.

Als de virale lading laag is, kan het virus volgens mij zelfs beginnen met uitdoven wanneer het reproductiegetal (‘R’) groter dan 1 is. Het AANTAL besmettingen groeit dan weliswaar in eerste instantie, maar de ERNST van de besmettingen kan afnemen en de BESMETTELIJKHEID (intensiteit en duur) ook.

Kraam ik onzin uit of zit er een kern van waarheid in wat ik hierboven schrijf?

Waarom gebruik je geen rond wiel?

Tijdense de Spaanse Grieppandemie van 1918 heeft men geleerd dat het beter werkte om patiënten BUITEN te verplegen.

Ramen van slaapkamers en trams werden destijds opengehouden, want dat bleek de verspreiding van het influenzavirus te remmen. In ziekenhuizen zette men ramen tegen elkaar open zodat het flink kon doorwaaien.

Men wist niet exact WAAROM het werkte en er waren weinig wetenschappelijke studies over beschikbaar, maar praktijkresultaten bewezen wel DAT het veilig en effectief was.

Met de kennis van nu kunnen we inzien dat…

 • ventileren ervoor zorgt dat de concentratie virusdeeltjes in de lucht afneemt
 • zonlicht bacteriën en virussen snel kapotmaakt (zon is een bactericide en virucide)
 • de huid zonlicht nodig heeft om vitamine D aan te maken. Vitamine D is cruciaal voor een goed functionerend immuunsysteem.

Nou is het 2020 en hebben we allemaal de video’s kunnen zien van Italiaanse burgemeesters die vloekend en tierend hun bevolking aanmanen om BINNEN te blijven.👇

BINNEN waar geen UV-licht uit zonnestraling is om virusdeeltjes kapot te maken. BINNEN waar mensen 24/7 elkaars en hun eigen uitgeademde virusdeeltjes (opnieuw) inademen.

We moeten niet iedere keer opnieuw het wiel uitvinden. Het nieuwe corona virus (SARS-CoV-2) is weliswaar een nieuw en onbekend virus, maar het blijft een virus.

We moeten ook en vooral kijken naar de OVEREENKOMSTEN met andere virussen, niet alleen naar de VERSCHILLEN.

Eėn overeenkomst is dat de virale dosis een grote rol speelt bij de ernst van de besmetting, dus die willen we zo laag mogelijk moeten houden, bijvoorbeeld door te ventileren of buiten te zijn.

Een andere overeenkomst is dat virussen kapot gemaakt worden door zonlicht.

Nog een overeenkomst is dat het immuunsysteem bij bijna alle virussen beter werkt als het vitamine D-niveau op peil is.