Ab Osterhaus onderschrijft rol aerosolen en belang ventileren

Fijn dat ook vooraanstaande experts als viroloog Ab Osterhaus nu benadrukken dat adequaat ventileren cruciaal is om besmetting van het coronavirus te voorkomen. Hoogleraar bouwfysica Bert Blocken beaamt dit in het fragment.

Het is op zijn zachtst gezegd betreurenswaardig dat de aanbeveling nu pas komt, aangezien we het belang van ventileren in 1918 ook al wisten. Bovendien heeft men er in Japan wel op gewezen. (Zie @mauricedehond.)

Hoe dan ook, hulde dat het nu alsnog genoemd wordt. Hopelijk wordt het snel overgenomen in de aanbeveling van het RIVM. Het vereist een gezond ego om een fout toe te geven en verder te gaan met een betere koers.

In tijden van crisis en grote onzekerheid heb je als leider niet de luxe om te wachten tot al het wetenschappelijk bewijs binnen is. Dan moet je in het bijzonder maatregelen treffen die minimale kosten en risico’s hebben, maar wel een grote potentiële opbrengst. (Baat het niet dan schaadt het niet.)

Ventileren valt hier precies onder. Het kost (bij warm weer) haast niks, maar spaart potentieel heel veel levens. Een lockdown daarentegen is sociaal en economisch gezien peperduur. (Ik beweer niet dat de lockdown fout was, maar wel dat ventileren eerder aanbevolen had moeten worden, ook bij onvoldoende wetenschappelijk bewijs.)